Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Powiatowe zespoły orzekają na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo - za ich zgodą - na wniosek ośrodka pomocy społecznej. Ośrodki pomocy społecznej mogą uczestniczyć na prawach strony w sprawach, w których orzekają powiatowe zespoły.

 

UWAGA:
Wniosek w sprawie wydania orzeczenia musi zawierać wszystkie informacje, ze szczególnym wskazaniem celów, dla których wnioskodawca występuje o jego wydanie. Brak szczegółowego określenia tych celów może spowodować nieuwzględnienie w orzeczeniu wszystkich wskazań, a tym samym ograniczyć możliwość korzystania z przysługujących uprawnień. Należy wypełnić czytelnie, pismem drukowanym wszystkie rubryki wniosku i podpisać się imieniem i nazwiskiem.

 

DO WNIOSKU OBOWIĄZKOWO NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  • zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana. Wypełnione musi ono być na odpowiednim druku wydanym dla potrzeb Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i zawierać rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących (zaświadczenie o stanie zdrowia ważne jest tylko 30 dni od daty wystawienia),
  • dokumentację medyczną (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych czy konsultacyjnych itp. potwierdzające rozpoznanie) (potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie),
  • orzeczenia Komisji ds. Zatrudnienia i Inwalidztwa, Lekarza Orzecznika ZUS, Zespołu Orzekającego o Stopniu Niepełnosprawności, inną dokumentację mogącą mieć znaczenie w ustaleniu niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie Każde zaświadczenie o stanie zdrowia ważne jest tylko 30 dni od daty wystawienia.

Osobą niepełnosprawną jest osoba, która uzyskała orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności.

Są trzy stopnie niepełnosprawności:

  1. znaczny
  2. umiarkowany
  3. lekki


Osobom zainteresowanym powyżej 16-go roku życia wydaje się orzeczenie o stopniu niepełnosprawności na czas:

  • określony (terminowy),
  • nieokreślony (trwały)

Jeżeli jesteśmy zainteresowani uzyskaniem ponownego orzeczenia, to należy złożyć wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności oraz odpowiednie zaświadczenie lekarskie

 

UWAGA: 
o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności składamy wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 339
Podmiot udostępniający: PCPR Łódź
Nazwa dokumentu: zasady składania wniosków
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Karolina Kajdos
Osoba, która udostępnia informację: Admin
Data wytworzenia informacji: 19.08.2020 14:47:44
Data udostępnienia informacji: 19.08.2020 14:47:50
Data ostatniej aktualizacji: 21.08.2020 11:33:35
Rejestr zmian