Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Centrum działa m.in. w oparciu o:
1. Kodeks Postępowania Administracyjnego.
2. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy.
3. Ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009r. nr 175 poz. 1362 z późn. zm.).
4. Ustawę z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. nr 127 poz. 721 z późn. zm.).
5. Ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180 poz. 1493 z późn. zm.).
6. Ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149 poz. 887 z późn. zm.).
7. Ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
8. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240
z późn. zm.).
i inne akty prawne regulujące zadania realizowane przez Centrum.